till Irradia></a></p>	

<p>			
<a href= till Walt

till Irradia laserfilmer
Intressanta filmer om laser


  Om Gestaltterapi

 


Hälsans Hus Uppsala


midcare uthyrning

MEDLEM                 
   
Medicinsk LågenergiLaser, LLLT

Bokning och info 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33.   e-post

 

  


Laserpartner erbjuder laserbehandling, LLLT som komplementär medicinsk behandling samt för för friskvård och avspänning. Laserbehandling är ofta riktigt bra vid olika smärttillstånd i leder och muskler. Behandlingen är helt smärtfri och i många fall omedelbart behaglig och avslappande.

behandlingsbild knä                Laserbehandling nacke

   

Vad är laser?

Redan 1967 kom den första rapporten om att laserljus har en stimulerande effekt på celler och vävnad.
Mer än 2500 studier finns nu publicerade, de flesta positiva. Mer än hundra positiva dubbelblindstudier har gjorts. Laserterapi är idag en vanlig behandlingsmetod i många länder.

Laserljus är mycket rent. Det består av endast en våglängd och är också koherent, dvs ljusvågorna är i fas med varandra
Det finns två olika huvdgrupper av medicinska lasrar, dels energistarka kirurgiska lasrar som skär eller bränner och dels svaga lasrar som utnyttjar det rena energisvagare ljusets positiva effekt på levande vävnad. Den svagare typen av lasrar kallas ofta för biostimulerande.

Biostimulerande lasrar är huvudsakligen aktiva i våglängdsområdet från drygt 600 till ca 1100 nm, dvs rött till infrarött ljus. Skilda våglängder har delvis olika verkan på celler och vävnad.

Vanliga typer av lågenergilaser

HeNe-laser(synligt rött ljus 633nm)
Denna lasertyp är bra på främst hud- och slemmhinneproblem, men har rätt använd även en stimulerande effekt på vårt immunsystem

Indium laser(synligt rött ljus 635 till ca 780nm)
Denna lasertyp är liksom HeNe-lasern bra på främst hud- och slemmhinneproblem, men ju högre våglängden blir ju bättre blir funktionen på djupare problem. Liksom övriga lasrar av låg energi har indiumlasrar även en stimulerande effekt på vårt immunsystem

GaAlAs-laser(810-830nm infrarött osynligt ljus)
har effekter både på ytliga problem och djupare sådana i tex muskler och senor.

GaAS-laser(904nm infrarött osynligt ljus)
Denna laser är bäst på djupare problem i t ex leder muskler och senor. Inflammationer och smärttillstång samt idrottsskador är bra exempel. Även t ex bihålebesvär och öroninflammationer kan behandlas framgångsrikt.

Behandlingen
Behandlingen går till så att laserljuset med en sk Prob riktas mot det ställe som skall behandlas. Vid smärta och inflammationer riktas proben dels mot själva smärtområdet samt dessutom mot vissa stimuleringspunkter, dvs en slags akupunkturliknande teknik. Laserljuset tränger in olika långt beroende på lasertyp och använd energi. Beroende på problemets art kan det ta olika tid, alltifrån några minuter till ca en halv timme att behandla.
Behandlingen gör inte alls ont, tvärtom brukar den ofta uppfattas som behaglig och avslappande. I enstaka fall kan dock ökad smärta som en del i läkningsprocessen uppträda under dygnet efter själva behandlingen. Denna smärta är positiv och snabbt övergående och ett tecken på att lasern har effekt. En mer omedelbar positiv effekt i form av smärtlindring är dock betydligt vanligare än att smärtan tillfälligt tilltar.
Beroende på problem behandlar man olika ofta. Det kan ibland vara bra att ha tätare intervall i början, kanske 2-3 ggr per vecka för att sedan glesa ut behandlingen till var eller varannan vecka.
Olika problem och personliga faktorer innebär olika antal behandlingar. Ibland kan det räcka med några få ggr och ibland kan det krävas behandlingstider på flera månader.
Kroniska problem kräver oftast längre behandling än akuta skador.
Det finns inga kända risker med behandlingen. Eftersom man ofta får direkt smärtlindring, t ex vid akuta skador är det dock viktigt att betona att man bör vara försiktig de närmaste dagarna för att inte överanstränga en skada som håller på att läka.

 

Om du vill berättar jag gärna mer eller svarar på dina frågor.  

Du når Laserpartner på telefon: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33 eller via   e-post

  

  

Tillbaka till sidans topp

 

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33Om
Laserpartner

köp laser
Köp eller hyr en egen laser